Klachten

Klachtenprocedure

Betty’s Brigadeiro besteedt de grootste zorg aan de bereiding, verpakking, opslag en verzending van haar producten. Omdat wij voor de verzending echter afhankelijk zijn van derden kan Betty’s Brigadeiro geen verantwoording nemen voor het beschadigd raken van het product tijdens verzending. Tenzij de oorzaak ligt in een ondeugdelijke verpakking.

Mocht u na ontvangst van uw product een gebrek vast stellen (een ondeugdelijk product of verpakking) dan kunt u (binnen 24 uur na ontvangt van het product)* aanspraak maken op onze kwaliteitsgarantie. U kunt hiervoor op onze website een klachtenformulier invullen. Het is belangrijk dat u alle gegevens invult en ook één of twee foto’s toevoegt van het door u gereclameerde product. Op deze foto’s moet het gebrek zo goed mogelijk zichtbaar zijn. Op het klachtenformulier kunt u tevens aangeven of u een nieuw product geleverd wilt krijgen mocht uw klacht gegrond worden verklaard, of dat u liever uw aankoopbedrag incl. verzendkosten retour ontvangt.

De wet schrijft voor dat wij binnen 14 dagen op uw klacht moeten reageren. Wij streven er naar dit binnen een werkweek te doen.
Wanneer wij uw klacht gegrond verklaren zullen wij de door u gewenste keuze uitvoeren. Mochten wij meer informatie van u nodig hebben dan zullen wij daarvoor contact met u opnemen.

Klachten en reclamaties kunnen nooit groter zijn dan het door u aangekochte bedrag inclusief verzendkosten.
Betty’s Brigadeiro wijst eventuele gevolgschade daarom dan ook uitdrukkelijk af. Tenzij het om een wettelijke verplichting gaat waaraan Betty’s Brigadeiro gehouden is in het kader van voedselveiligheid.

* De producten van Betty’s Brigadeiro zijn allemaal ambachtelijk en met de hand gemaakt. Het betreft verse producten met een beperkte houdbaarheid. Daarnaast is de wijze van opslag bij u thuis van invloed op de houdbaarheid van het product. Om deze reden kan Betty’s Brigadeiro alleen een kwaliteitsgarantie geven tot 24 uur na ontvangst.

Klachtenformulier
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

*Een niet volledig ingevuld formulier kan niet in behandeling worden genomen.

Volg ons op Social Media

Facebook-f Instagram
Winkelwagen

Inloggen

Nog geen account?